PROFESSIONAL DIPLOMA IN CONSTRUCTION

Diploma dibawah UTMSPACE

Diploma Industri

Yuran Melalui
KWSP atau Pinjaman Pendidikan

Kelas Secara Campuran Fizikal dan Online

2 Bulan
Jangka Masa Pengajian - Kelas Hujung Minggu
Sebulan 2 kali Sahaja

Pengajian Di Pusat Pengurusan
CMI UTMSPACE BANDAR BARU BANGI SELANGOR DAN KOTA KINABALU SABAH

DIPLOMA PROFESIONAL PEMBINAAN

Industri pembinaan di Malaysia sedang berkembang pesat dengan pembinaan bangunan serta infrastruktur yang moden. Sehubungan dengan itu, pengetahuan secara teperinci mengenai komponen-komponen binaan bangunan dan kejuruteraan awam adalah sangat penting. Program Diploma Profesional Pembinaan ini direka khas untuk memenuhi keperluan kontraktor melalui penerapan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi selari dengan situasi semasa industri pembinaan. Program ini amat bersesuaian bagi usahawan binaan, penyelia projek, penyelia keselamatan dan kesihatan, juruanggar dan penyelenggara binaan.

 

OBJEKTIF

Memperluaskan pengetahuan, kemahiran, dan kompetensi personel yang terlibat dengan projek-projek pembinaan.

Melahirkan kontraktor-kontraktor yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam pengurusan projek pembinaan.

Meningkatkan golongan usahawan yang kompeten di sektor pembinaan.

SYARAT KEMASUKAN

Calon yang memohon hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut:

 1. LULUS SPM
 2. Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman kerja dalam Apa – Apa Bidang
 3. Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan dibuat

MODUL PEMBELAJARAN

 1. Teknologi Binaan (Bangunan)
 2. Teknologi Bangunan (Kemudahan Bangunan)
 3. Prosedur Kontrak dan Amalan
 4. Penyeliaan dan Pemantauan Projek
 5. Teknologi Bangunan (Kejuruteraan Awam)
 6. Projek Bersepadu
 7. Peranggaran Kos Projek (Bangunan)
 8. Peranggaran Kos Projek (Kejuruteraan Awam)
 9. Keusahawanan Dalam Pembinaan
 10. Penjadualan Sumber
 11. Keselamatan dan Kesihatan
 12. Pengurusan Projek

SASARAN PESERTA

 • Kontraktor yang ingin memantapkan pengetahuan di bidang pembinaan.
 • Staf profesional dan kakitangan di syarikat pembinaan.
 • Usahawan / bakal usahawan yang berminat di dalam bidang pembinaan.

Jangka masa Pengajian  : 1 tahun @ 3 Semester

Jumlah Jam Kredit : 90 jam kredit

Yuran Pengajian :  RM 10,800.00

 1. Pelajar boleh memohon untuk mengeluarkan wang daripada Akaun Kedua – KWSP untuk pembayaran yuran pengajian selepas menerima tawaran pengajian bagi program ini.
 2. Pelajar juga boleh memohon pinjaman Pendidikan dibawah Bank bagi membiayai yuran pengajiaan